Aktualnościwróć do aktualności

Egzaminy wstępne - harmonogram!

Egzaminy wstępne - harmonogram!

Konkursowe egzaminy do Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie odbędą się w dn. 13 - 15 lipca 2017 r.


13 lipca 2017 r. przed rozpoczęciem egzaminów o godz. 8.30 odbędzie się spotkanie Kierownika Działu Nauczania dr Zbigniewa Marka Hass z kandydatami do Studium Aktorskiego na Scenie u Sewruka /sala nr 15/

 

 

 

ETAP PIERWSZY 13.07.2017 /czwartek/

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej – dr hab. Janusz Kijowski

godz. 9.00 /sala nr. 17/ I Zespół kwalifikacyjny o specjalizacji:
dykcja i technika wymowy, predyspozycje foniatryczne
skład zespołu: Elżbieta Grad, Lucyna Idźkowska-Nieciecka, Ewa Pałuska

godz. 9.00 - /sala nr. 15/ II Zespół kwalifikacyjny o specjalizacji:
badanie słuchu, poczucia rytmu, śpiew
skład zespołu: Ewa Alchimowicz-Wójcik, Małgorzata Wawruk, Agnieszka CastellanosPawlak, Bożena Czaplińska, Wiesława Szymańska, Katarzyna Szkatuła– akompaniament

godz. 11.00 /sala nr. 5/ III Zespół kwalifikacyjny o specjalizacji:
rytmika, ruch sceniczny, sprawność fizyczna
skład zespołu: Grzegorz Gromek, Jerzy Lipnicki, Marcin Tyrlik, Beata Lewalska, Katarzyna Szkatuła –akompaniament

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu egzaminów konkursowych.

 

ETAP DRUGI 14.07.2017 /piątek/

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej – dr hab. Janusz Kijowski

godz.8.30 - /sala nr 17/ Zespół kwalifikacyjny o specjalizacji:
wiedza o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce oraz wypełnienie ankiety kandydata
skład zespołu: Zbigniew Marek Hass, Dorota Sepczyńska, Aldona Witkowska

od godz. 11.00 - /sala nr. 15/ konsultacje wokalne, akompaniament Marcin Kucharzewski, Rafał Gajewski

godz. 11.00 /Scena Kameralna / Zespół kwalifikacyjny o specjalności:
interpretacja wiersza i prozy
skład zespołu: Aleksandra Kolan, Giovanny Castellanos, Milena Gauer, Cezary Ilczyna, Marcin Kiszluk, Anna Lipnicka, Dariusz Poleszak, Maciej Mydlak

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu egzaminów konkursowych

 

ETAP TRZECI 15.07.2017 /sobota/

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej – dr hab. Janusz Kijowski

godz. 8:00 – przygotowanie do pokazu

godz. 8.30 - /Scena Kameralna/ - pokaz rytmiczno-taneczny
opieka artystyczna: Tatiana Asmolkowa

od godz.9.30 - /Scena Kameralna/ rozśpiewanie prowadzone przez Ewę AlchimowiczWójcik, Małgorzatę Wawruk, Agnieszkę Castellanos-Pawlak, Marcina Kucharzewskiego, Rafała Gajewskiego

 godz. 10.00 - /Scena Kameralna/ - zespół kwalifikacyjny o specjalizacji:
interpretacja piosenki
skład zespołu: Ewa Alchimowicz-Wójcik, Agnieszka Castellanos-Pawlak, Zbigniew Marek Hass, Ryszard Jabłoński, Wiesława Szymańska, Małgorzata Wawruk, akompaniament: Rafał Gajewski, Marcin Kucharzewski

godz. 11.30 - /Scena Kameralna/ - zespół kwalifikacyjny o specjalizacji:
zadania aktorskie, etiudy
skład zespołu: Giovanny Castellanos, Milena Gauer, Grzegorz Gromek, Zbigniew Marek Hass, Marcin Kiszluk, Maciej Mydlak, Paweł Parczewski, Dariusz Poleszak, Wojciech Rydzio, Marcin Tyrlik

 

Ogłoszenie listy przyjętych na pierwszy rok do Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie w roku szkolnym 2017/18

Bezpośrednio po ogłoszeniu listy przyjętych - spotkanie z Opiekunem roku