Rekrutacja

Warunki naboru na rok szkolny 2020/2021

 

Wymagania:

- wykształcenie średnie

- poprawna dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny;

- brak medycznych przeciwskazań do podjęcia nauki

- trzy utwory - pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny - sylabiczny lub sylabotoniczny),

- dwa fragmenty prozy (1 klasyczny i 1 współczesny ),

- jeden utwór wokalny (piosenka, aria, song, pieśń), wraz z akompaniamentem (nuty przesłane wcześniej lub dostarczone w dniu egzaminu bądź podkład muzyczny na nośniku danych - cd, pendrive itp., nie odtwarzane z serwisów muzycznych - youtube itp.). Utwór a cappella nie będzie punktowany i oceniany.

Wybrane teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów i dobrze opanowane pamięciowo.

 

Przebieg egzaminów wstępnych:

Egzaminy wstępne składają się z następujących etapów:

Pierwszy etap obejmuje egzamin z tańca i rytmiki, ruchu scenicznego, sprawności fizycznej, słuchu, poczucia rytmu i śpiewu, dykcji i techniki wymowy oraz predyspozycji foniatrycznych.

- w ramach tego etapu nastąpi ocena możliwości i predyspozycji kandydata w wyżej wymienionych zakresach;

Drugi etap obejmuje egzamin z wiersza i prozy oraz piosenki.

- w ramach drugiego etapu będą oceniane predyspozycje głosowe, dykcyjne i sceniczne kandydata, sposób interpretacji tekstów literackich. Dodatkowo poddane zostaną ocenie predyspozycje muzyczne kandydatów i interpretacja tekstów piosenek.

Trzeci etap obejmuje egzamin praktyczny z zadań aktorskich (etiudy), pokazu taneczno-rytmicznego, a także egzamin pisemny w formie testu z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.

- w ramach trzeciego etapu będą przeprowadzone ćwiczenia aktorskie, których temat zostanie podany przez Komisję w trakcie sprawdzianu praktycznego. Ćwiczenia będą polegały na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcjach uczuciowych na zdarzenie. Dodatkowo sprawdzona zostanie wiedza o kulturze. 

 

Terminy:

w soboty od 25 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. w godz. 15:00 – 17:15 konsultacje dla kandydatów do Policealnego Studium Aktorskiego; Konsultacje stwarzają możliwość wstępnej oceny predyspozycji i uzdolnień kandydata. Należy zgłaszać się z proponowanymi i przygotowanymi na egzamin utworami (prosimy o zapisy telefoniczne lub e-mailowe do czwartku poprzedzającego wybraną sobotę);

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce terminy dnia otwartego, składania dokumentów oraz egzaminów wstępnych zostaną podane po uspokojeniu sytuacji wyjątkowej. 

Studium prowadzi konsultacje online dla kandydatów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem: studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl

- 09.05.2020 r. - dzień otwarty (szczegółowe informacje w aktualnościach);

- do 31.07.2020 r. - ostateczny termin składania dokumentów;

- 5-7.08.2020r. – egzaminy wstępne dla kandydatów.

 

Dokumenty:

- podanie + życiorys (załącznik word);

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik word);

- 2 zdjęcia o formacie 30 x 42 mm, 1 zdjęcie 37 x 52 mm (zrobione na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy);

- odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub kopia (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie Studium);

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia nauki;

- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (100 zł);

- spis prezentowanych na egzaminie tekstów;

- nuty utworów muzycznych lub podkład muzyczny do piosenki na płycie CD lub pendrive.

 

Wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Studium lub wysyłać na adres:

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka

przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4

Numer konta : 69 1090 2590 0000 0001 4271 7862

tel./faks :/ 89/ 527 43 88, / 89/ 527 59 58 w. 39

e-mail : studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl