Pedagodzy

Dyrektor Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie - dr hab. Zbigniew Brzoza

Kierowniczka Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie– dr Milena Gromek (Milena Gauer)

Kierownik Sekretariatu– mgr Agnieszka Antonow

 

PEDAGODZY:

dr Ewa Alchimowicz-Wójcik - IMPOSTACJA GŁOSU

mgr Tatiana Asmolkova - PODSTAWY TAŃCA KLASYCZNEGO, TECHNIKI TAŃCA

Agnieszka Castellanos-Pawlak - INTERPRETACJA PIOSENKI

mgr Bożena Czaplińska - ZESPÓŁ WOKALNY, UMUZYKALNIENIE, HISTORIA MUZYKI

mgr Rafał Gajewski - AKOMPANIATOR

dr Milena Gauer- SCENY DIALOGOWE WIERSZEM

mgr Elżbieta Grad - TECHNIKA I WYRAZISTOŚĆ MÓWIENIA, TECHNIKA I WYRAZISTOŚĆ MÓWIENIA – ćwiczenia

dr Zbigniew Marek Hass - Historia teatru polskiego, Historia teatru powszechnego, Historia dramatu polskiego, Historia sztuki, Współczesny teatr polski

dr Cezary Ilczyna - SCENY KLASYCZNE, AKTOR I MEDIA - SŁUCHOWISKO

mgr Marcin Kiszluk - INTERPRETACJA PROZY, SCENY DIALOGOWE PROZĄ, PRZEDMIOT FAKULTATYWNY

mgr Aleksandra Kolan – SCENY DIALOGOWE PROZĄ

mgr Tomasz Krezymon - AKOMPANIATOR

mgr Marcin Kucharzewski - AKOMPANIATOR

mgr Anetta Laskowska - ZASADY CHARAKTERYZACJI TEATRALNEJ I FILMOWEJ

mgr Beata Lewalska – GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI AKROBATYKI

mgr Anna Lipnicka - INTERPRETACJA WIERSZA

Jerzy Lipnicki - RUCH SCENICZNY, RYTMIKA SCENICZNA, WALKI SCENICZNE, SZERMIERKA

mgr Maciej Mydlak - SCENY WSPÓŁCZESNE, PRZEDMIOT FAKULTATYWNY

mgr Ewa Pałuska - RUCH / REZONATORY

mgr Paweł Parczewski - ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE

mgr Dariusz Poleszak - INTERPRETACJA PROZY, SCENY DIALOGOWE WIERSZEM, ĆWICZENIA Z HISTORII TEATRU POLSKIEGO, ĆWICZENIA Z DRAMATU EUROPEJSKIEGO, PRZEDMIOT FAKULTATYWNY

mgr Wojciech Rydzio – PLASTYKA RUCHU SCENICZNEGO

dr hab. Dorota Sepczyńska - HISTORIA FILOZOFII

mgr Katarzyna Szkatuła - AKOMPANIATOR

Marcin Tyrlik - RUCH SCENICZNY, RYTMIKA SCENICZNA, WALKI SCENICZNE, SZERMIERKA, PRZEDMIOT FAKULTATYWNY

mgr Małgorzata Wawruk - IMPOSTACJA GŁOSU, KONSULTACJE WOKALNE

dr Aldona Witkowska - HISTORIA FILMU