Rekrutacja

 

Warunki naboru na rok szkolny 2022/2023 

Wymagania:

- wykształcenie średnie

- poprawna dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny;

- brak medycznych przeciwskazań do podjęcia nauki

(Kandydatów nie obowiązuje limit wieku)

 

Na egzamin przygotuj:

- trzy utwory - pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny - sylabiczny lub sylabotoniczny); mogą być to monologi z dramatów

- dwa fragmenty prozy (1 klasyczny i 1 współczesny );  mogą być to monologi z dramatów

- dwa utwory wokalne: jeden-   z akompaniamentem (podkład muzyczny na nośniku danych - CD, pendrive itp., nie odtwarzane z serwisów muzycznych - Youtube itp.), drugi - a capella: piosenka ludowa, pieśń, kolęda

Wybrane teksty i piosenki  powinny być różnorodne, uznanych autorów i dobrze opanowane pamięciowo.

 

Przebieg egzaminów wstępnych:

Egzaminy wstępne składają się z następujących etapów:

  • Pierwszy etap obejmuje egzamin z tańca i rytmiki, sprawności fizycznej, słuchu, poczucia rytmu i śpiewu, dykcji i techniki wymowy oraz predyspozycji głosowych,
  • Drugi etap obejmuje egzamin z interpretacji wiersza, prozy oraz piosenki.
  • Trzeci etap składa się z egzaminu praktycznego z zadań aktorskich (etiudy), pokazu taneczno-rytmicznego, a także egzaminu z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.

 

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2022

I ETAP 6 sierpnia

Wypełnij zgłoszenie (formularz rejestracyjny): https://forms.gle/5X1SGda4WUiE3r8u6

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.

Dane do przelewu :
Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka
przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4
Numer konta : 69 1090 2590 0000 0001 4271 7862
W tytule należy podać imię i nazwisko kandydata.

 

UWAGA: po zarejestrowaniu prosimy o wysłanie maila na adres studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl, potwierdzającego rejestrację. Chcemy mieć pewność, że żadne zgłoszenie nie umknie i nie pozostanie bez odpowiedzi.

*proszę zwrócić uwagę, by w formularzu rejestracyjnym prawidłowo dodać zdjęcie legitymacyjne.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 01.08.2022 r.

UWAGA: Ze względu na duże zainteresowanie mogą nastąpić problemy techniczne z formularzem. Prosimy o zrozumienie i powtórzenie rejestracji.

Otrzymasz mailową informację, o której godzinie rozpoczynasz swój egzamin.

I KOMISJA – zespół o specjalności dykcji i techniki mowy, predyspozycji foniatrycznych

Sala nr 17, obowiązuje dowolny strój

II KOMISJA – zespół o specjalności słuch, poczucie rytmu, śpiew

Scena u Sewruka, obowiązuje dowolny strój

III KOMISJA – zespół o specjalności rytmiki, ruchu scenicznego, sprawności fizycznej

Sala nr 5, obowiązuje strój sportowy (egzamin w grupach)

 

II ETAP + III etap 7-8 sierpnia

6 sierpnia w godzinach wieczornych zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do II i III etapu egzaminów. Drugi i trzeci etap egzaminu odbędzie się 7-8 sierpnia 2022 r. Kandydat pojawia się w Studium o wyznaczonej godzinie jednego dnia ( 7 lub 8 sierpnia) i zdaje egzaminy z  piosenki, prozy, wiersza i  zadań aktorskich, a drugiego dnia ( 7 lub 8 sierpnia)  z wiedzy o teatrze i grupowy egzamin taneczny.

Lista osób przyjętych na I rok nauki zostanie ogłoszona 8 sierpnia wieczorem.

 

Jeśli zakwalifikujesz się do II i III etapu, weź ze sobą na egzamin:

- podkład muzyczny do piosenki na płycie CD lub pendrive.

 

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka

przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4

Numer konta : 69 1090 2590 0000 0001 4271 7862

 

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt:

tel./faks :/ 89/ 527 43 88, / 89/ 527 59 58 w. 39

e-mail : studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl