RODO

Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iodo@teatr.olsztyn.pl, lub pocztą tradycyjna na adres ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn.