Oferta kształcenia

Policealne Studium Aktorskie im. A. Sewruka jako jedyna tego typu szkoła w Polsce realizuje nowatorskie rozwiązanie edukacyjne - studenci realizują dwa programy nauczania: w Studium Aktorskim i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na kierunku filozofia.

 

Nauka w Studium Aktorskim trwa 3 lata i jest bezpłatna

- cykl edukacyjny obejmuje trzy lata (sześć semestrów ) oraz rok dyplomowy (dwa semestry)

- zajęcia odbywają się w trybie dziennym i trwają zwykle od poniedziałku do soboty

- rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy 30 czerwca

- zajęcia prowadzone są w ramach programów autorskich przez wybitnych pedagogów
- poza nauką w Studium, studenci biorą udział w warsztatach, festiwalach i konkursach - zarówno w Polsce, jak i za granicą

- studenci w ramach cyklu kształcenia przygotowują trzy spektakle dyplomowe, które wystawiane  są na scenie „u Sewruka”, oraz występują na deskach Teatru im. Stefana Jaracza partnerując profesjonalnym aktorom

- absolwent szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie Aktora Dramatu

 

Nauka na Uniwersytecie Warmińsko –Mazurskim w Olsztynie na kierunku Filozofia

- cykl edukacyjny obejmuje trzy lata /6 semestrów/

- zajęcia odbywają się w trybie dziennym i trwają od poniedziałku do piątku

- rok akademicki rozpoczyna się 1 października a kończy 30 września

- absolwent kierunku filozofia otrzymuje dyplom licencjata

 

Więcej informacji na stronie http://www.uwm.edu.pl/filozofia/