Pedagodzy


Dyrektor szkoły - dr hab. Janusz Kijowski

Kierownik Działu Nauczania – dr Zbigniew Marek Hass

Kierownik Sekretariatu– mgr Agnieszka Antonow

Referent w Dziale Nauczania – Małgorzata Hoppe


PEDAGODZY:

Beata Akinis-Sowińska - HISTORIA SZTUKI

Ewa Alchimowicz-Wójcik - IMPOSTACJA GŁOSU

Tatiana Asmolkova - PODSTAWY TAŃCA KLASYCZNEGO, FORMY I STYLE RUCHU SCENICZNEGO

Marzena Bergmann - SCENY DIALOGOWE PROZĄ

Agnieszka Castellanos-Pawlak - INTERPRETACJA PIOSENKI AKTORSKIEJ

Giovanny Castellanos - MONODRAM - ĆWICZENIA Z REŻYSEREM

Bożena Czaplińska - ZESPÓŁ WOKALNY, UMUZYKALNIENIE, HISTORIA MUZYKI

Rafał Gajewski - INTERPRETACJA PIOSENKI AKTORSKIEJ

Milena Gauer- SCENY DIALOGOWE WIERSZEM

Elżbieta Grad - TECHNIKA I WYRAZISTOŚĆ MÓWIENIA - ćwiczenia

Grzegorz Gromek - ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE

Zbigniew Marek Hass - HISTORIA TEATRU POWSZECHNEGO, HISTORIA TEATRU POLSKIEGO, ANTROPOLOGIA KULTURY, TEATR I DRAMAT POLSKI

Lucyna Idźkowska-Nieciecka - TECHNIKA I WYRAZISTOŚĆ MÓWIENIA

Cezary Ilczyna - SCENY KLASYCZNE, AKTOR I MEDIA (słuchowisko) 

Ryszard Jabłoński - SCENY WSPÓŁCZESNE

Janusz Kijowski - PRACA AKTORA PRZED KAMERĄ

Marcin Kiszluk - INTERPRETACJA PROZY, KOŁO NAUKOWE - KABARET LITERACKI

Anetta Laskowska - ZASADY CHARAKTERYZACJI TEATRALNEJ I FILMOWEJ 

Beata Lewalska - GIMNASTYKA

Anna Lipnicka - INTERPRETACJA WIERSZA

Jerzy Lipnicki - RUCH SCENICZNY, RYTMIKA, WALKI SCENICZNE 

Maciej Mydlak - SCENY DIALOGOWE WIERSZEM

Ewa Pałuska - RUCH - REZONATORY, TECHNIKA ALEXANDRA

Paweł Parczewski - ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE

Dariusz Poleszak - INTERPRETACJA PROZY, MONODRAM, ĆWICZENIA Z HISTORII TEATRU POLSKIEGO

Dorota Sepczyńska - HISTORIA FILOZOFII

Wiesława Szymańska - INTERPRETACJA PIOSENKI AKTORSKIEJ

Marcin Tyrlik - RUCH SCENICZNY, RYTMIKA, WALKI SCENICZNE, SCENY DIALOGOWE PROZĄ

Przemysław Wasilkowski - PLASTYKA RUCHU SCENICZNEGO

Małgorzata Wawruk - IMPOSTACJA GŁOSU

Aldona Witkowska - HISTORIA FILMU, ĆWICZENIA Z LITERATURY POLSKIEJ